uken

ВОЛКОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

elenavolkova@ukr.net
+38 044 204 81 99

ВОЛКОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Старший викладач

Професійна діяльність

У 1995 році з відзнакою закінчила Київський державний лінгвістичний університет і здобула кваліфікацію викладача англійської та німецької мов.

З 2003 року викладає студентам хіміко-технологічного факультету дисципліни «Практичний курс іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування» та «Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на конференціях та участі в олімпіадах з англійської мови.

На кафедрі входить до складу робочих груп «Міжнародні зв’язки, студентські онлайн конференції та олімпіади», «Тестування і оцінювання», що займаються підготовкою, організацією та проведенням студентських конференцій і олімпіад, розробкою тестових завдань та різноманітних контрольних заходів для об’єктивної оцінки знань студентів.

 Викладач постійно підвищує свій професійний рівень, відвідуючи конференції, семінари, вебінари та професійні тренінги.

Професійний розвиток

  • 1995 - Київський національний лінгвістичний університет
  • 2007 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямком «Інтернет-ресурси для вивчення іноземних мов» спеціальності «Педагогіка вищої школи» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)
  • 2007 – Науково-педагогічне стажування для викладачів англійської мови закладів вищої освіти (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України)
  • 2008 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямком «ІТ-технології для науково-технічного перекладу» (Український інститут інформаційних технологій в освіті)
  • 2008 – Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямком «Комп’ютерне тестування» спеціальності «Педагогіка вищої школи» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)
  • 2015 – Курси підвищення кваліфікації за напрямком «Microsoft Word 2010/2013. Поглиблений рівень» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ»)
  • 2015 – Науково-педагогічне стажування для викладачів англійської мови закладів вищої освіти (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)
  • 2020 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

Коло наукових інтересів

Вища освіта, викладання іноземних мов, технології та інновації

Основні публікації