uk

Видання монографій, навчальних посібників у 2011 – 2012 р.

Саєнко Н. С., Собецька О. Е. Навчальний посібник з грифом МОН: Англійська мова для професійного спілкування. – НТУУ «КПІ», 2011. – 200 с.

Саєнко Н. С., Собецька О. Е. Навчальний посібник з грифом МОН: Англійська мова для науковців. – НТУУ «КПІ», 2012. – 200 сю