uken

ПУБЛІКАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ НА ТЕМУ «ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
Куявський університет у Влоцлавеку

запрошують Вас узяти участь у роботі групи авторів

з метою підготовки колективної монографії на тему
«ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.
До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту у сфері педагогіки.
Орієнтовна тематика монографії:

  • Перспективи розвитку української освіти в контексті євроінтеграції.
  • Європеїзація професійної підготовки майбутнього фахівця.
  • Інклюзія та різноманітність освітнього середовища закладу освіти.
  • Якість української освіти та академічна доброчесність.
  • Європейські цінності в неформальній освіті.

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 26 травня 2023 року (включно):
1. заповнити заявку за посиланням;
2. надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua:

  • наукову статтю на рецензування;
  • після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: колективна монографія з педагогіки.
Матеріали приймаються польською, українською та англійською мовами.
Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи.
Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання.
Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index.
Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за посиланням.

Більш детальну інформацію про монографію Ви можете переглянути в додатку до цього повідомлення та на сайті.

Представництво в Україні:
Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Куявським університетом у Влоцлавеку)
Контактний телефон: +38 (068) 487 24 43
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Електронна адреса: ped@cuesc.org.ua