uken
Новини

Category

Запрошуємо до публікації у науковому журналі «ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» №4 2024 Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Рік заснування: 2023. ISSN 3041-1041 (Print) ISSN 3041-105X (Online) Періодичність: 4 рази на рік. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до Наказу МОН України № 220 від 21.02.2024 (додаток...
Read More
Шановні колеги! Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з фаховим науковим журналом категорії «Б» «ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА» ВИПУСК 73 / 2024 «Інноваційна педагогіка» – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627(додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань...
Read More
Редколегія Наукового збірника «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА» запрошує до участі у публікації Випуску № 77 / 2024 Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща). На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.(додаток 4)...
Read More
Шановні колеги! Оголошено набір наукових статей до фахового збірника наукових праць «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» № 2 (26), 2024  «Сучасні дослідження з іноземної філології» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 035 «Філологія», 014 «Педагогіка» згідно з Наказом МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (додаток 3). Збірник наукових праць...
Read More
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» – це науково-практичне видання з педагогічних наук, засноване у 2003 році Херсонським державним університетом. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 23957-13797 ПР від 26 квітня 2019 р. У збірнику висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки,...
Read More
1 2 3 91