uk

Переведення між освітніми компонентами

Положення
про переведення здобувачів бакалаврського та магістерського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського  
між дисциплінами з вивчення іноземної мови

 1. Переведення здобувачів бакалаврського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського між дисциплінами з вивчення іноземної мови здійснюється по завершенню вивчення здобувачем освітнього компоненту з іноземної мови на 2 курсі навчання (по завершенню 4 семестру) або 4 курсі (по завершенню 8 семестру).
 2. Здобувачам магістерського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського пропонується вивчати ту іноземну мову, за якою складався єдиний вступний іспит (ЄВІ). Переведення здобувачів магістерського рівня на вивчення відмінної від зазначеній у сертифікаті ЄВІ іноземної мови можливе за умови наявності міжнародного сертифікату, сертифікату ЄВІ з другої мови або сертифікату мовних курсів із зазначенням рівня володіння іноземною мовою не менше В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 3. Алгоритм переведення здобувачів бакалаврського та магістерського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського між освітніми компонентами з вивчення іноземної мови передбачає наступні етапи:
  • здобувач подає заяву про переведення між освітніми компонентами з вивчення іноземної мови (Додаток 1, 2);
  • здобувач погоджує заяву з викладачем освітнього компонента з якого переводиться здобувач;
  • здобувач звертається з заявою на кафедру, яка забезпечує викладання освітнього компоненту;
  • здобувач проходить тестування на визначення рівня володіння мовою яку бажає вивчати;
  • викладач освітнього компонента на яку переводиться здобувач за погоджує заяву за умови відповідності рівня володіння мовою програмним вимогам.
 4. Переведення здобувачів бакалаврського та магістерського рівня КПІ ім. Ігоря Сікорського між освітніми компонентами з вивчення іноземної мови може здійснюватися не пізніше 1 вересня навчального року з якого починається вивчення дисципліни:
  • для здобувачів бакалаврського рівня – на 3 курсі навчання
   (з 5 семестру);
  • для здобувачів магістерського рівня – на 1 курсі навчання
   (з 9 семестру).

Заява на вивчення англійської мови
Заява на вивчення німецької або французької мови