uken
Новини

Category

Науково-педагогічне стажування «ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС» м. Рига, Латвійська Республіка 19 грудня – 29 січня 2023 року До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які мають або здобувають освіту в галузі...
Read More
Шановні автори! Запрошуємо Вас до публікації у зарубіжному науковому журналі “PNAP. SCIENTIFIC JOURNAL OF POLONIA UNIVERSITY PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ”ТОМ 55 № 6, 2022 Термін прийняття матеріалів – до 30 листопада 2022 року PNAP – науковий журнал Полонійної академії в Ченстохові, який об’єднує вчених з різних континентів, чиї наукові статті розглядають проблеми у галузі гуманітарних...
Read More
Рік заснування: 2013 рік. Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін. Періодичність: 8 разів на рік. Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС. Наукометричні бази: Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library. На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему, що...
Read More
Шановні колеги! Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з фаховим науковим журналом категорії «Б» «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» № 4 (2022 Р.) До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886...
Read More
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Редакція наукового журналу «ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО» № 5 / 2022 запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою видання. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012. На підставі наказів МОН України № 1218...
Read More
1 51 52 53 54 55 90