uken
Новини

Category

Научно-издательский центр «Sci–conf.com.ua» V Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION» 28–30 листопада 2021 року Харків, Україна ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Форма проведення конференції: заочна інтернет-конференція. Робочі мови: українська, російська, англійська. За підсумками конференції протягом 7 днів буде виданий збірник статей, який розміщується на сайті sci-conf.com.ua в розділі Архів конференцій. Збірника присвоюються бібліотечні...
Read More
Рік заснування: 2013 рік. Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін. Періодичність: 8 разів на рік. Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС. Наукометричні бази: Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library. На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему в...
Read More
Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (категорія «Б») засновано у 2012 р. Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.
Read More
Міжнародна науково-практична конференція «ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ У XXI СТОЛІТТІ» м. Рівне, 25-26 листопада 2021 року
Read More
Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» BoScience Publisher V Міжнародна науково-практична конференція «MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT» 24–26 листопада 2021 року Чікаго, США ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Форма проведення конференції: заочна інтернет-конференція. Робочі мови: українська, російська, англійська. За підсумками конференції протягом 7 днів буде виданий збірник статей, який розміщується на сайті sci-conf.com.ua в розділі Архів конференцій. Збірника присвоюються бібліотечні...
Read More
1 62 63 64 65 66 71