uk

Наукові публікації у 2017-2018 рр. (тези доповідей) частина 4

Овчаренко З.П Аудіювання та його місце в навчальному процесі вивчення англійської мови студентами вузів // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», 24 квітня 2018р. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – C. 84-87.

Овчаренко З.П Професійна самосвідомість особистості фахівця як регулятор поведінки і діяльності професіонала // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”, 28 лютого 2018. – Київ, КПІ ім.Ігоря Сікорського: Вид-во “Політехніка”. – 2018. – C. 191-194.

Овчаренко З.П. Дискусія як ефективний засіб вивчення, вдосконалення англійської мови // Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, 12 квітня 2018. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського: Вид-во “Політехніка”. – 2018. – C. 121-124.

Попова Л.И. Современный иноязычный текст как элемент учебной деятельности // Сборник научных статей «Science, research, development. Philology, sociology and culturology. Часть 3» (03/2018, Роттердам). –  Варшава. – С. 53-55.

Попова Л.И. Тексты о современном изобразительном искусстве как элемент межкультурной коммуникации / Л.И. Попова // Сборник научных статей «Science, research, development. Philology, sociology and culturology» (01.2018, Берлин). –  Варшава. – С. 9-11.

Попова Л.І. Оптимізація діяльності перекладача: перспективи та можливості / Л.І. Попова // Сборник научных статей «Nowy sposob rozwoju. Pedagogika» (11.2017, Сопот). –  Варшава. – С. 167-168.

Попова Л.І. Тексти про образотворче мистецтво в професійній та міжособистісній комунікації / Л.І.Попова // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. Міжнародна науково-практична конференція. – К., 2018. – C. 202-203.

Попова Л.І. Фактори впливу на форму тексту та їх врахування в навчальній діяльності / Л.І.Попова // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. XIII Міжнародна науково-практична  конференція. -Київ, 2018. КПІ – С. 134-135.

Свірепчук І.А. Intercultural communication // XIV International research and practice conference ‘Cutting-edge science-2018’. Sheffield, 30.04.2018 –Ш.: ‘Science and Education’, 2018

Свірепчук І.А. Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності // XIV Міжнародна науково-практична конференція “Moderni vymozenosti vedy -2018”. Прага,  22.04.2018 р. –П.: ‘Science and Education’, 2018

Свірепчук І.А. Інтенсифікація навчального процесу шляхом комп’ютерізації // XIII International scientific and practical conference “Trends of modern science-2018”. Sheffield, May 3—June 7, 2018 р. –Ш.: ‘Science and Education’, 2018

Свірепчук І.А. Самостійна робота в навчанні іноземної мови // XIV International research and practice conference “Modern scientific potential’. Sheffield, 28.02.2018. –Ш.: ‘Science and Education’, 2018

Семида О.В. Teaching ESP Vocabulary / О.В. Семида // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: 2018. – С. 206 — 208.

Семида О.В. Формування навичок усного мовлення у студентів немовних спеціальностей під час самостійної роботи / О.В. Семида // The XIII International Scientific and Practical Conference. – К., 2018. – C. 143-145.

Сидоренко І.А. Ідіостиль у лінгвістичних дослідженнях художнього тексту // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”, 28 лютого 2018. – Київ, КПІ ім.Ігоря Сікорського: Вид-во “Політехніка”. – 2018. – C. 215-217

Сидоренко І.А. Розвиток навичок спонтанного мовлення у студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови // Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, 12 квітня 2018. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського: Вид-во “Політехніка”. – 2018. – C. 145-147.

Чмель В.В. Ідіоматичні вирази передані шляхом пошуку аналога / В.В.Чмель// Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 270-272

Чмель В.В., Ахмад І.М. Види оцінного значення / І.М. Ахмад, В.В.Чмель// Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладазнавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого 2018 р. – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р.– С. 18-20

Чмель В.В., Ахмад І.М. Значення вивчення іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах в контексті безперервної освіти / І.М. Ахмад, В.В.Чмель// Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали  ІІ Всеукраїнської наукової конф. 26-27 травня 2017р.,м. Дніпро./Наук.ред. О.Ю. Висоцький.-Дніпро, 2017.- С.

Чмель В.В., Ахмад І.М. Навчання англійської мови в країнах Європи / І.М. Ахмад, В.В.Чмель // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 89-90

Чмель В.В., Ахмад І.М. Основні положення та структура оцінного значення / І.М. Ахмад, В.В. Чмель // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладазнавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого 2018 р. – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р.– С. 16-18

Чмель В.В., Ахмад І.М. Особливості перекладу фразеологізмів та їх класифікація як елемент викладання курсу іноземної мови / І.М. Ахмад, В.В.Чмель// Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – К., 2018. – С.7-9