uken

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ “СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ ФІЛОЛОГІЯ” № 6 / 2024

ПРО ЖУРНАЛ Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25406-15346Р від 15.02.2023 року Засновник: Сумський державнийпедагогічний університет імені А.С. Макаренка ISSN 2786-8052 (print), 2786-8060 (online) Періодичність видання: 4 рази на […]

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б» «НАУКОВІ ПРАЦІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 2 (61) / 2024

Шановні колеги! Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з фаховим науковим журналом категорії «Б» «НАУКОВІ ПРАЦІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 2 (61) / 2024 Наукове видання «Наукові праці […]

ПУБЛІКАЦІЯ У НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» № 2 (361) ЗА 2024 РІК

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки Запрошує до публікації наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, інших вчених, практичних працівників, хто цікавиться науковими досягненнями у галузі педагогічних наук. «ВІСНИК […]

ПУБЛІКАЦІЯ В ЖУРНАЛІ «НАУКА І ОСВІТА) №2 2024.

Редакційна колегія журналу “НАУКА І ОСВІТА” №2 приймає статті до випуску № 2 до 31травня 2024 року ПРО ЖУРНАЛ Засновник журналу: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» […]

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б» «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» № 2 (2024 Р.)

Шановні колеги! Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з фаховим науковим журналом категорії «Б» «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» № 2 (2024 Р.) До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, […]