uken

ЛОМАКІНА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

ЛОМАКІНА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Старший викладач
Секретар кафедри

Професійна діяльність

У 1986 р закінчила факультет англійської мови Київського Державного Педінституту Іноземних мов та здобула кваліфікацію викладача англійської та французької мов.
Лариса Володимирівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської  мови технічного спрямування №1 На кафедрі виконує обов’язки вченого секретаря.

З 1996 року Лариса Володимирівна Ломакіна працює викладачем англійської мови на факультеті електроніки НТУУ «КПІ» і викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою та виступів на міжнародних конференціях.

Лариса Володимирівна є автором понад 35 наукових публікацій та  методичних вказівок, серед яких: 1) “Методичні вказівки до розвитку навичок усного мовлення та читання технічної літератури англійською мовою для студентів IV курсу бакалаврських напрямів 0908 “Електроніка ”, 0924 “Телекомунікація”, 0910 “Електронні апарати ” факультету електроніки ” / Укладачі: Ломакіна Л.В., Романенко Я.А. – 60 стор.; 2) “Методичні вказівки до розвитку практичних навичок володіння англійською мовою у науковій сфері для студентів IV курсу усіх спеціальностей факультету електроніки ” / автор і укладач Ломакіна Л.В. – 76 стор.; 3) Методичні вказівки з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування ” для самостійної роботи студентів IV курсу факультету електроніки / Укладачі: Петрова Л.С., Доронкіна Н.Є., Ломакіна Л.В. – 60 стор.; 4) “Методичні вказівки до розвитку практичних навичок усного мовлення та читання технічної літератури англійською мовою за спеціальністю 6.090800 “Фізична та біомедична електроніка ” для студентів ІІІ курсу факультету електроніки” /Укладачі Ломакіна Л.В., Новикова В.В., Гордієнко Н.М. – 60 стор.; 5) Англо-російсько-український термінологічний словник з електроніки / укладачі: Н.Є. Доронкіна, Л.В.Ломакіна, Я.А. Романенко та ін. – 92 стор. та інші.

Ломакіна Л.В. бере активну участь у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях та семінарах, остання з яких  Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”.

Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, дистанційне навчання.

Професійний розвиток

Коло наукових інтересів

Викладання іноземних мов, онлайн навчання, дистанційне навчання

Основні публікації