uken

РЯБОВА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА

katerynariabova@gmail.com
+38 044 204 81 99

РЯБОВА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА

Викладач

Професійна діяльність

У 2012 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію перекладач.

На кафедрі відповідає за групу «Асоціація молодих викладачів», а також є керівником студентського гуртка наукового спрямування «Іноземна мова у навчанні й викладанні», у якому студенти ФЛ викладають іноземну мову для студентів технічних спеціальностей.

Працюючи викладачем англійської мови на теплоенергетичному факультеті НТУУ «КПІ», Катерина Олегівна викладає дисципліни «Практичний курс іноземної мови І; Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І;Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення; Практичний курс іншомовного ділового спілкування». Викладачка проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.

Катерина Олегівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари та підвищує свою кваліфікацію, а також є членом Громадської організації «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної», IATEFL Ukraine.

Професійний розвиток

  • 2012 - НТУУ «КПІ»
  • 2014 - Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ» (Методичне забезпечення навчального процесу)
  • 2017-2021 - Київський університет імені Бориса Грінченка, аспірантура (академ відпустка)
  • 2017 - Київський університет імені Бориса Грінченка, пройшла курс «Studies in Emotional Response to Literature»
  • 2019 - Smart Science Lab (наукова стаття від А до Я)
  • 2020 - Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності)
  • 2020 - Smart Science Lab (Практикум з написання дисертаційних робіт; Експрес знайомство з SPSS: від шаблону до виведення результатів)

Коло наукових інтересів

Викладання іноземних мов, онлайн навчання, література

Основні публікації