uken

Силабуси навчальних дисциплін – Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики – ІАТЕ

ІНЖЕНЕРІЯ

Практичний курс іноземної мови. Частина 1 (англійська, німецька, французька) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іноземної мови ІІ (англійська, німецька, французька) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 (англійська, німецька, французька) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування (англійська, німецька, французька мови). Частина 2 Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська, німецька, французька мови) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іншомовного наукового спілкування (англійська, німецька, французька мови) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Практичний курс іноземної мови. Частина 1 (англійська) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іноземної мови. Частина 2 (англійська) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 (англійська) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування Частина 2 (англійська) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська) Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)