uken

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ У 2023 РОЦІ

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Для вступу до магістратури у 2023 році, необхідно скласти єдиний вступний іспит (лише у передбачених Правилами прийому випадках), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення.
Завдання тестів з іноземних мов ЄВІ укладено відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.
Завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ  укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.
ЄВІ відбуватимуться у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ, створених у населених пунктах України, а також за кордоном.
Загальна характеристика тесту з іноземної мови єдиного вступного іспиту
Загальна кількість завдань блоку – 30.
На виконання завдань тесту відведено орієнтовно 45 хвилин.
Тест має дві частини.
Частина «Читання» (Task 1 та Task 2) містить 11 завдань різних форм.
Частина «Використання мови»  (Task 3 та Task 4).
Тест містить завдання трьох форм:

  • на встановлення відповідності;
  • із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
  • на заповнення пропусків у тексті. 

Детальніше про вступ: Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, у передбачених випадках використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови.

Програма співбесіди з іноземних мов для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (для немовних спеціальностей)

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Прийом документів від іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться відповідно до розділу 12 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Програма вступного випробування з англійської мови для вступу вступників-нерезидентів на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Програма вступного випробування з англійської мови для вступу вступників-нерезидентів на другий (магістерський) рівень вищої освіти