uken
writer

By

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо до публікації у фаховому збірнику (категорія Б) «НАУКОВИЙ ВІСНИК КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 17 2023 ПРО ЗБІРНИК Засновник: Кременецька обласнагуманітарно-педагогічна академіяім. Тараса Шевченка. Свідоцтво Державної реєстраційної служби України: КВ № 21699-1599 ПР від 13.10.2015 р. Періодичність: 2 рази на рік. ISSN: 2410-2075 (print). Фахова реєстрація...
Read More
Редколегія Наукового збірника «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА» запрошує до участі у публікації Випуску № 69. Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща). На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.(додаток 4) журнал внесений...
Read More
Шановні колеги! Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з фаховим науковим журналом категорії «Б» «ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА» ВИПУСК 65 / 2023 «Інноваційна педагогіка» – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627(додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань...
Read More
Умови участі:    •  Запрошуються студенти на весняний семестр на навчання – 4 місця;    •  Необхідний рівень англійської — В1;    •  Програма передбачає фінансову підтримку. Доступні напрямки:    •  International Business;    •  Communication Management;    •  Project management;    •  Business and Administration;    •  IT;    •  Languages. Надсилаючи комплект документів...
Read More
Future Perfect — це програма, створена з метою зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні, відкрити кожному українцю нові можливості для професійного та особистого розвитку, допомогти конкурувати на світовому ринку та отримувати високу зарплату.  Проєкт логічно продовжує законопроєкт про англійську, ініційований президентом у День Конституції. Програма стане підсиленням у популяризації англійської в Україні.  Уже зараз...
Read More
1 2 3 4 5 71