uken
Новини

Category

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» – це журнал філологічного спрямування, заснований у 1998 році Херсонським державним університетом. У збірнику висвітлюються актуальні питання слов’янської та зарубіжної філології, літературознавства, мовознавства, перекладознавства, компаративістики та інших філологічних наук. Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035...
Read More
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас опублікувати статтю у міжнародному журналі з відкритим доступом Advanced Linguistics, який є правонаступником Вісника Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Серія: Філологія. Педагогіка). Наказом Міністерства освіти і науки України від...
Read More
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра правничої лінгвістики до Дня науки ХІІI Міжвузівська науково-практична конференція 16 травня 2024 року “ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ФАХІВЦІВ ІЗ ПРАВА” Національна академія внутрішніх справ запрошує взяти участь у ХІІI міжвузівській науково-практичній конференції «ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ФАХІВЦІВ ІЗ ПРАВА», яка відбудеться 16...
Read More
Шановні колеги! Оголошується набір наукових статей до фахового збірника «НАУКОВІ ЗАПИСКИ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». № 2 (209)’2024 Наукові записки. Серія: Філологічні науки – це наукове рецензоване видання, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі філології. Засновник: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Рік заснування: 1995. Періодичність:...
Read More
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» – це науково-практичне видання з педагогічних наук, засноване у 2003 році Херсонським державним університетом. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 23957-13797 ПР від 26 квітня 2019 р. У збірнику висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки,...
Read More
1 2 3 4 5 88