uken
Новини

Category

Журнал внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук зі спеціальностей 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231 (наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409). ISSN 2414-5076 (Print); 2617-6688 (Online) Згідно з реєстрацією Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» суб’єктом у сфері друкованих медіа за рішенням...
Read More
Редколегія Наукового збірника «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА» запрошує до участі у публікації Випуску № 75 / 2024 Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща). На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.(додаток 4)...
Read More
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 30 квітня 2024 КИЇВ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 30 квітня 2024 було проведено 1 тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Англійська мова» для студентів усіх немовних спеціальностей. З результатами олімпіади можна ознайомитися за наступним посиланням....
Read More
НАУКОВИЙ ВІСНИК ВІННИЦЬКОЇ АКАДЕМІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ» запрошує до публікації наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, інших вчених, практичних працівників, хто цікавиться науковими досягненнями у галузі педагогічних та психологічних наук ПРО ЖУРНАЛ У журналі висвітлюються результати досліджень з широкого кола проблем з педагогічних та психологічних наук: методології педагогічної науки, історії педагогіки, теорії і практики...
Read More
Запрошуємо до публікації у науковому журналі «ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ВИПУСК 3 ЗА 2024 РІК Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Рік заснування: 2023. ISSN 3041-1041 (Print) ISSN 3041-105X (Online) Періодичність: 4 рази на рік. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до Наказу МОН України № 220...
Read More
1 2 3 4 89