uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА» № 4 ЗА 2021 РІК

Збірник наукових праць «Академічні студії. Серія: Педагогіка» є науковим педагогічним рецензованим виданням, у якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4). Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки; 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 017 – Фізична культура і спорт.

Статті в журналі публікуються за такими напрямами досліджень:

  • теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;
  • теорія освіти й навчання;
  • теорія і методика виховання;
  • історія педагогіки;
  • порівняльна педагогіка;
  • якість освіти;
  • управління розвитком освіти;
  • методика шкільного навчання тощо.

До друку приймаються статті, написані українською, англійською, польською або болгарською мовами, які раніше не публікувалися і не були передані на розгляд для публікації в інші видання (зокрема й електронні).

Рукописи статей іноземними мовами не можуть бути перекладами з української чи російської мов.

Для публікації статті у № 4 за 2021 рік необхідно до 5 листопада 2021  року (включно):

  1. заповнити довідку про автора за посиланням;
  2. надіслати на електронну адресу редакції pedagogy@academstudies.volyn.ua:
  • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
  • відскановане підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого проходження рецензування).
    Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_стаття, Іваненко_оплата.

Авторські рукописи статей, не оформлені належним чином, і такі, що не містять нових наукових результатів, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційне коректування авторських рукописів. Рішення редакційної колегії повідомлятиметься авторові електронною поштою («до друку», «на доопрацювання» або «відхилити»).

Про більш детальні умови публікації у журналі можна дізнатися на сайті та в інформаційному листі.

Редакція журналу «Академічні студії. Серія: Педагогіка»

Адреса: пр. Волі, 36, м. Луцьк, Волинська область, 43010

Контактний телефон: + 38 (097) 713 16 25

Електронна адреса: pedagogy@academstudies.volyn.ua

Офіційний сайт: academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy