uken

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ І ПРОГРАМИ В ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІЦІ ТА ОСВІТІ»

Міжнародна наукова конференція
«ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ І ПРОГРАМИ В ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІЦІ ТА ОСВІТІ»

м. Рига, Латвійська Республіка

10–11 грудня 2021 року

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері педагогічних та психологічних наук.

Організаційний комітет:

 • paed. Larisa Kuzmenko, Transport and Telecommunication Institute;
 • prof. Ishgali Ishmuhametov, Transport and Telecommunication Institute;
 • prof. Olga Zervina, Transport and Telecommunication Institute.

Форма участі: дистанційна.

Мова конференції: латиська, англійська, українська, російська.

Секції:

 1. Загальна психологія та психологія особистості.
 2. Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 3. Педагогічна та корекційна психологія.
 4. Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 5. Соціальна та юридична психологія.
 6. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 7. Загальна педагогіка.
 8. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 9. Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 10. Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 11. Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми та перспективи.
 12. Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
 13. Логопедія. Спеціальна психологія.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 7 грудня 2021 року (включно):

 1. заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua:
 • тези доповіді;
 • відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.

Тема листа: на конференцію з педагогіки та психології.

Усі учасники будуть забезпечені збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. У сертифікаті буде зазначено обсяг підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS).

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Детальна інформація про конференцію міститься на сайті та в інформаційному листі.

Представництво в Україні:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво

з Інститутом транспорту та зв’язку)

Контактний телефон: +38 (068) 473 09 80

Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

Електронна адреса: ped@cuesc.org.ua