uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА» ВИПУСК № 47 / 2022

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (категорія «Б») засновано у 2012 р. Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі педагогічних наук (011 – Науки про освіту, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).

Тематичні розділи збірника наукових праць

 1. Історія
 2. Мистецтвознавство
 3. Мовознавство. Літературознавство
 4. Педагогіка

Порядок подання матеріалів

Для опублікування статті у Випуску № 47/2022 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу info@aphn-journal.in.ua не пізніше 28 січня 2022 року такі матеріали:

 1. Статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
 2. Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.
 • Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку (реквізити надаються редакцією).
 • Приймаються статті українською, польською та англійською мовами.
 • Редакція видання здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.
 • Розсилка друкованих примірників збірника планується 25 березня 2022 року.

Вимоги до авторських рукописів

 • До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.
 • В статті допускається не більше трьох авторів!
 • Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.
 • Обсяг статті – 10–18 сторінок (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1 см).

З більш детальною інформацією про вимоги до оформлення наукової статті Ви можете ознайомитись на сайті та в інформаційному листі.

Контактна інформація

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Україна, 82100

Електронна скринька: info@aphn-journal.in.ua

Електронна сторінка: www.aphn-journal.in.ua

Телефон: +38 (066) 423 19 54