uken

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ У НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» № 1 / 2022

Шановні колеги-науковці!

Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у

науковому журналі
«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

№ 1 / 2022

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4), збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки».

У зв’язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

Тематичні розділи журналу:

 1. Загальна педагогіка та історія педагогіки
 2. Теорія та методика навчання (з галузей знань)
 3. Корекційна педагогіка
 4. Теорія і методика професійної освіти
 5. Соціальна педагогіка
 6. Теорія і методика управління освітою
 7. Теорія і методика виховання
 8. Дошкільна педагогіка
 9. Педагогіка вищої школи
 10. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Педагогічні науки: теорія та практика» №1/2022 необхідно надіслати до 4 лютого 2022 року на електронну адресу редакції editor@pedagogics.journalsofznu.zp.ua такі матеріали:

 • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • інформаційну довідку про автора;
 • відскановане підтвердження сплати коштів(реквізити для сплати надаються авторові після вдалого проходження рецензування).

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.

Поштова розсилка друкованих примірників збірника наукових праць «Педагогічні науки: теорія та практика» № 1/2022 відбудеться після 6 травня 2022 року.

Більш детальна інформація в прикріпленому інформаційному листі

Редакція журналу «Педагогічні науки: теорія та практика»

вул. Жуковського, 66, корп. 4, ауд. 323, м. Запоріжжя, Україна, 69095

Електронна пошта: editor@pedagogics.journalsofznu.zp.ua

Офіційний сайт: journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics

Телефон: +38 066 53 57 687