uken

VIII ЩОРІЧНА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ».

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Інформаційний лист

Шановні колеги, науковці та освітяни!

Запрошуємо Вас до участі у

VIII-ій щорічній Міжнародній науково-практичній конференції
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ».

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Формування іншомовної комунікативної компетентності в умовах дистанційного навчання.
  2. Мовна картина світу та міжкультурна комунікація.
  3. Академічна мобільність та інтернаціоналізація навчального процесу.
  4. Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.
  5. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
  6. Зіставні мовознавчі студії і міжкультурна комунікація.
  7. Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці.
  8. Світові тенденції розвитку ІКТ-освіти у вищій школі.
  9. Перспективність застосування зарубіжного освітнього досвіду в Україні.
  10. Інформаційно-інтелектуальна мобільність студентів та викладачів в умовах дистанційної освіти.

Конференція відбудеться 03 червня 2022 р. у дистанційному форматі.

ОРГКОМІТЕТ:

Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Василишина Наталія Максимівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Мельник Євгеній Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Войтко Тетяна Владиславівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Скирда Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

За результатами конференції буде сформовано електронний збірник тез доповідей.

Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо розміщення збірника на сайті ФМВ НАУ

та пересилання електронного збірника матеріалів та програми конференції усім її учасникам.

Більш детальна інформація в інформаційному листі