uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ВІСНИК МДУ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ» № 26 (26) 2022.

Шановні колеги!
Редакція наукового журналу «Вісник МДУ. Серія: Філологія» пропонує Вам опублікувати свою статтю в науковому журналі «Вісник МДУ. Серія: Філологія» № 26 (26) 2022 р. Запрошуємо до співробітництва науковців, аспірантів, магістрантів (у співавторстві з науковим керівником) ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичних працівників, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.

Статті приймаються до 30 квітня 2022 р. Електронну версію журналу буде надіслано авторам 10 червня 2022 р. Кожній статті буде присвоєно цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI, Digital Object Identifier). Друковані примірники буде розіслано протягом 3 місяців після оприлюднення електронної версії видання.
Про журнал:
Найменування: Науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Філологія».
Графік виходу: двічі на рік.
Мови: українська, англійська, російська, німецька, італійська, новогрецька.
Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК № 4930 від 07.07.2015 р.
гідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 № 735 наукове видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» включене до Переліку наукових фахових видань України у  категорію «Б» у галузі знань 035 Філологія.
Видання включене до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних Index Copernicus International sp.z o.o., до фонду наукової електронної бібліотеки «Киберленинка», до вільної пошукової системи повнотекстових наукових публікацій Google Scholar, до електронної бази наукових робіт Scilit (Швейцарія), а також до баз даних Open Access Infrastructure for Research in Europe, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat.
Також маємо честь запросити Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури», яка відбудеться 30 березня 2022 р. на базі факультету іноземних мов Маріупольського державного університету (м. Маріуполь, Україна).
Детальнішу інформацію Ви знайдете у інформаційних листах.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (тут)
ВИМОГИ (тут)
АВТОРСЬКА ДОВІДКА (тут)
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (тут)
Будемо раді бачити Вас серед авторів нашого журналу та учасників конференції!