uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ» № 81 / 2022

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до співпраці в рамках опублікування наукових статей у

збірнику наукових праць
«ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ» № 81 / 2022

Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук (спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта», 015 «Професійна освіта», 016 «Спеціальна освіта») відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (Додаток 1)

Видання індексується в Google Scholar. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
Набір триває включно до 31 березня 2022 року
Тематичні розділи збірника:

  • Історія педагогіки
  • Теоретичні основи сучасної педагогіки та освіти
  • Загальноосвітня школа
  • Вища школа

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:
Для опублікування статті необхідно до 31 березня заповнити довідку про автора за посиланням та на електронну пошту редакції editor@pedagogyjournal.kpu.zp.ua надіслати:

  • статтю;
  • відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання реквізитів).

Редакція здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі