uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА» ВИПУСК № 51, 2022

Редколегія Наукового збірника
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА»
запрошує до участі у публікації Випуску № 51.

Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.(додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 – Науки про освіту, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта).На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.(додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30.11.2021 р. (додаток 3) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі історичних наук (032 – Історія та археологія).
Для опублікування статті у Випуску № 51, 2022 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням або за допомогою QRкоду та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу info@aphn-journal.in.ua не пізніше 27 травня 2022 року такі матеріали:

  • Статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
  • Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті

Розмір публікаційного внеску становить 1100 грн. Якщо обсяг статті перевищує
15 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.
Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття
матеріалів до друку (реквізити надаються редакцією).
Приймаються статті українською, польською та англійською мовами. Наукові статті необхідно підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко стаття; Іваненко реферат; Іваненко квитанція). Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей. У період військового стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.

Більш детальна інформація на сайтіта в інформаційному листі