uken

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ «ТРАДИЦІЙНА ОСВІТА ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КРАЇНАХ ЄС»

Науково-педагогічне стажування
«ТРАДИЦІЙНА ОСВІТА ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КРАЇНАХ ЄС»

м. Влоцлавек, Республіка Польща
16 травня – 26 червня 2022 року

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які мають або здобувають освіту в галузі педагогіки та психології.
Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.Організаційний комітет:
dr Urszula Kempinska, Director of the Institute of Pedagogy and Speech Therapy of Cuiavian University in Wloclawek.
Форма участі: дистанційна.
Мова тез доповідей: польська, англійська, українська.
Прийом матеріалів триває до 10 червня 2022 року (включно). Учасникам необхідно:

  • заповнити заявку;
  • надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua:
  • тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
  • відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: на стажування з педагогічних наук.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.
Кожен учасник отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17.03.2021), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.
Детальна інформація про стажування міститься на сайті та в інформаційному листі.