uken

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «BALTIC JOURNAL OF LEGAL AND SOCIAL SCIENCES» №2, 2022

На розгляд до публікації в журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» приймаються статті на актуальну тему в галузі освіти та педагогіки, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків, відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним галузям знань: право, освіта/педагогіка, психологія, культура і мистецтво, журналістика, управління та адміністрування, історія та археологія, філософія, політологія, соціологія.
Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук).
У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.
Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті за цим посиланням
Для публікації статті в журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» № 2, 2022
необхідно до 29 липня 2022 року (включно) надіслати на електронну пошту редакції bjlss@cuesc.org.ua наступні матеріали:

 • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
 • заповнити заявку про автора за цим посиланням або QR-кодом;
 • квитанцію про сплату*.

Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті.
Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

Вартість публікації наукової статті у журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» становить 1 000 грн.
Автори, які опублікують свою статтю у № 2, 2022 на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість ще один раз упродовж поточного року
безоплатно опублікувати свій доробок в одному з наступних номерів журналу.
Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ:

 • Cтаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему.
 • Cтаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни.
 • Назва статті, анотація та ключові слова подаються англійською та мовою рукопису.
 • Прізвище та ім’я транслітеруються згідно чинних вимог транслітерації країни автора.
 • Мови публікації: латвійська, англійська, українська.

Файл зі статтею повинен містити:

 • Інформацію про авторів (прізвище та ім’я, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто, країна).
 • Назву статті, анотацію і ключові слова англійською та мовою рукопису.
 • Текст статті з підзаголовками, відповідно оформленими запозиченнями і посиланнями на джерела.
 • Список використаних джерел.

РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

 • Юридичні науки
 • Суспільні науки

ISSN: 2592-8813

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – 30 000–40 000 символів з пробілами.

2. Поля – 2 см; абзац 1,25 см; відступ перед та після абзацу – 0; інтервал між рядками – 1,5.

3. Шрифт – Times New Roman; кегль 14.

4. Оформлення тексту статті:

 • Назва статті (вирівнювання по центру, прописними літерами напівжирним шрифтом).
 • Ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, звичайними літерами, шрифт напівжирний, курсив).
 • Місце роботи, місто, країна, ORCID (вирівнювання по центру, звичайними літерами, курсив).
 • Анотація (Abstract) – 1 абзац від 100 до 150 слів, шрифт звичайний.
 • Ключові слова (Key words) – 6–8 слів чи фраз за темою статті, шрифт звичайний.
 • Основний текст статті, шрифт звичайний. Назви підзаголовків статті виділяються напівжирним шрифтом. References (Список використаних джерел) – шрифт звичайний.

5. Необхідно чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).

6. Забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами.

7. Забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами.

8. Між словами один пробіл (забороняється розріджувати слова декількома пробілами).

9. Використовуються лапки формату « ».

10. Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl + Shift + пробіл).

11. Окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG.

12. Дозволені лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.

13. Заборонено використання сканованих малюнків / чернеток виконаних олівцем або ручкою від руки.

14. Забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах.

15. Формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC або .DOCX.

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі.