uken

ПУБЛІКАЦІЯ ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ KELM (KNOWLEDGE, EDUCATION, LAW, MANAGEMENT) № 4(48), 2022

Рік заснування: 2013 рік.
Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін.
Періодичність: 8 разів на рік.
Мови публікації: польська, англійська, українська та інші мови країн ЄС.
Наукометричні бази: Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library.
На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним галузям знань: освіта/педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право.

Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та
розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження ступеня доктора філософії).
Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті за цим посиланням.
Для публікації статті в журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 4(48), 2022 необхідно до 31 серпня 2022 року (включно) надіслати на електронну пошту редакції kelm@cuesc.org.ua наступні матеріали:

  • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
  • заповнити заявку про автора за цим посиланням;
  • квитанцію про сплату*. *Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті.

Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.
У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.
Для отримання більш детальної інформації, завітайте на сайт видання або завантажте інформаційний лист.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Тел.: +38 (068) 473 02 28
E-mail: kelm@cuesc.org.ua
Сайт: www.cuesc.org.ua/zhurnali/kelm
Офіційний сайт журналу: www.kelmczasopisma.com