uken

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ «MODERN TECHNOLOGIES: IMPROVING THE PRESENT AND IMPACTING THE FUTURE»

Міністерство освіти і науки України
Український державний університет науки і технологій
Кафедра іноземних мов

VI Міжнародна наукова мультидисциплінарна конференція
студентів і молодих науковців
«MODERN TECHNOLOGIES: IMPROVING THE PRESENT AND IMPACTING THE FUTURE»
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПОКРАЩЕННЯ СЬОГОДЕННЯ ТА ВПЛИВ НА МАЙБУТНЄ»)

23 листопада 2022 року, м. Дніпро

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі VI Міжнародної наукової мультидисциплінарної конференції «Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future» для студентів і молодих науковців, яка відбудеться 23 листопада 2022 року в Українському державному університеті науки і технологій (м. Дніпро) у заочному форматі.
Участь у конференції безкоштовна.
Мета конференції – надати можливість практичного досвіду професійного й міжкультурного спілкування іноземними мовами вітчизняним та іноземним студентам і молодим науковцям. Сподіваємося, що наш захід сприятиме іншомовній комунікації та обміну науковими ідеями з різних галузей сучасних досліджень. Конференція є нагодою для молоді продемонструвати свій науково-дослідницький потенціал та професійно орієнтоване володіння іноземною мовою в полікультурному оточенні.

Організаційний комітет запрошує подати тези доповідей за такими напрямами:

  1. Транспортні технології та обладнання
  2. Досягнення, проблеми  та перспективи інженерної справи
  3. Економічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення
  4. Інформаційні технології 
  5. Енергетична ефективність
  6. Екологічна безпека
  7. Сучасні технології в будівництві
  8. Гуманітарні науки як складова професійної підготовки.

Мови конференції: англійська, німецька, французька, іспанська, польська.
Основні вимоги до оформлення тез:
обсяг – одна сторінка формату А4;
редактор – Microsoft Word, розширення файлу *.doc, *.docх;
поля – ліве та праве – 22.5 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 30 мм;
шрифт – Times New Roman Cyr 12 пт;
інтервал – одинарний (12 пт).
Оформлюючи текст, назву тез доповіді виділіть великими літерами жирним шрифтом (вирівнювання посередині); після назви тез через рядок необхідно вказати ініціали та прізвище автора; на наступному рядку – ініціали та прізвище наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання; ініціали та прізвище викладача іноземної мови, його науковий ступінь, учене звання; назву закладу вищої освіти (усе вищезазначене з вирівнюванням праворуч, курсивом); через рядок розмістити текст (див. зразок унизу сторінки).
Електронні файли з тезами та заявкою (див. с. 3) просимо до 13 листопада 2022 року надіслати на електронну пошту оргкомітету конференції: moderntech@i.ua (назва файлу повинна складатися з прізвища автора та назви виду документа, причому в назві файлу на початку слід указати номер секції, у яку подають тези, наприклад: «3.Sydorenko_tezy.doc», «3.Sydorenko_zayavka.doc»).
Тези учасників будуть надруковані у збірці матеріалів конференції (електронний варіант) та розіслані протягом двох тижнів після проведення заходу.
Увага! Наукові керівники несуть відповідальність за академічну доброчесність студентської роботи.

Інформаційний лист

Зразок оформлення тез

Заявка на участь