uken

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ»

Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ»

м. Ченстохова, Республіка Польща
3–4 листопада 2022 року

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі педагогіки та психології.
Організаційний комітет конференції:

 • Анджей Кринський, професор, доктор філософії, доктор богослов’я, гоноріс кауза, ректор Полонійної академії в Ченстохові.

Секції:

 • Загальна психологія та психологія особистості.
 • Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та     педагогічної психології та ін.).
 • Педагогічна та корекційна психологія.
 • Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 • Соціальна та юридична психологія.
 • Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 • Загальна педагогіка.
 • Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 • Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 • Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 • Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми та перспективи.
 • Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
 • Логопедія. Спеціальна психологія.

Форма участі: дистанційна.
Прийом матеріалів триває до 31 жовтня 2022 року (включно). Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії:

 • заповнити заявку;
 • надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua:
 • тези доповіді;
 • електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (реквізити   надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: на конференцію з педагогіки та психології.
Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Мови конференції: англійська, українська, польська.
Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.
Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. У сертифікаті буде зазначено обсяг підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредити ECTS).
Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Збірнику тез буде присвоєно ISBN європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.
Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за посиланням.

Детальна інформація про конференцію міститься на сайті та в інформаційному листі.