uken

ПУБЛІКАЦІЯ У У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЖУРНАЛІ «ACTA PAEDAGOGIСA VOLYNIENSES» № 1 ЗА 2023 РІК

Шановні колеги!
Запрошуємо до публікації
у науковому фаховому педагогічному журналі

ACTA PAEDAGOGIСA VOLYNIENSES1 за 2023 рік

ЗАСНОВНИК ВИДАННЯ:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ISSN:
2786-4693 (Print) , 2786-4707 (Online)
ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ (КАТЕГОРІЯ «Б»):
Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4)
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 016 – Спеціальна освіта
МОВИ ВИДАННЯ:
українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ:
Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Acta Paedagogica Volynienses» № 1 за 2023 рік необхідно до 31 березня 202 року (включно):

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у віснику на платній основі і в порядку їх надходження та розгляду. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31березня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 червня 2023 р.

Більш детальна інформація на сайтіта в інформаційному листі