uken

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ»

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Корпус Миру США в Україні
Білостоцька політехніка (Республіка Польща)
Університет Метрополітен Лондон (Велика Британія)
Коледж Санта-Фе (США)
Державний університет Сан-Паулу (Бразилія)
Інститут мов (м. Кассель, Федеративна Республіка Німеччина)
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ»,

яка відбудеться 4-5 травня 2023 року
в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Мета конференції: обговорення актуальних питань застосування інноваційних технологій у процесі іншомовної підготовки здобувачів закладів вищої освіти, обмін досвідом, визначення перспектив подальших наукових досліджень.
Напрями роботи:

 1. Актуальні проблеми іноземної філології та перекладознавства.
 2. Інноваційні методики та технології викладання іноземних мов у закладах вищої освіти.
 3. Слово і текст у просторі культури.
 4. Аспекти інтелектуальної власності в системі вищої освіти.

У рамках конференції спікери з London Metropolitan University проведуть майстер-клас «Communicative Technologies in FLT»
(Professor Jan Bamford, Head of Student Experience and Academic Outcomes, and Dr Nadia Rahab, MA Translation Course Leader and Senior Lecturer in Translation Studies).
Формат проведення конференції: дистанційний.
Мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, французька.
Мови подання статті в збірникукраїнська, англійська.
Підготовлені на основі доповідей статті будуть опубліковані після конференції у збірнику «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи», унесеному до переліку наукових фахових видань категорії Б Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 (додаток 4)  з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта), із соціальної роботи (231 – Соціальна робота). Науковий часопис індексується в міжнародній наукометричній базі даних  Index Copernicus International (Республіка Польща).
Увага! Статті перевіряються на наявність плагіату. Науковий збірник буде представлений лише в електронній версії та розміщений на сайті видання у відкритому доступі.
Для участі в конференції  необхідно до 14 квітня 2023 року надіслати на електронну адресу nupp.conference2023@gmail.com у вигляді прикріплених файлів такі матеріали:

 1. статтю (файл із назвою «Прізвище автора_стаття», наприклад: Іваненко_стаття.doc);
 2. заявку на участь у роботі конференції (Іваненко_заявка.doc);
 3. відскановану квитанцію (або фотокопію чека) про оплату вартості організаційного внеску (Іваненко_квитанція.jpg);
 4. обов’язково рецензію наукового керівника або витяг із протоколу кафедри з рекомендацією статті до друку (для учасників без наукового ступеня).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Участь у конференції з публікацією статті – 1400 грн. Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку.
 2. Участь у роботі конференції без публікації статті – 200 грн.

Кошти за участь у конференції необхідно переказати на розрахунковий рахунок Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»:
Отримувач: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
IBAN: UA778201720313201002201009727
Код ЄДРПОУ 02071100
Код призначення платежу: 25010100
Обов’язково в призначенні платежу вказати: Конференція кафедри загального мовознавства та іноземних мов; прізвище та ініціали автора.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ
Формат А4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.
Обсяг статті – від 12 повних сторінок.
Мова подання статті: українська, англійська.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

 1. УДК
 2. Прізвище, ім’я, по батькові.
 3. Назва статті (українською та англійською мовами).
 4. Анотація (1800 друкованих знаків) та ключові слова (8-10 слів) – українською та англійською мовами.
 5. Текст статті.
 6. Використана література, оформлена згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з поправками (код УКНД 01.140.40). У статті не рекомендується цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані на території росії та білорусі.
 7. References. При транслітерації дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.
 8. Відомості про автора (-ів) українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання (за наявності); посада, організація, у якій працює автор, orcid-код, електронна адреса.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ можна завантажити на офіційному сайті видання за посиланням: https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/publikaciya

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
Координатори конференції:
+38 (066) 323-15-95 – Галаур Світлана Петрівна;
+38 (066) 772-07-21 – Бондар Наталія Василівна;
е-mail: nupp.conference2023@gmail.com
web-сторінка: www.nupp.edu.ua

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Місце проведення конференції – центральний корпус Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», розташованого за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Інформаційний лист

Заявка на участь