uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА» ВИПУСК № 62, 2023

Редколегія Наукового збірника

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА»
запрошує до участі у публікації Випуску № 62.

Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.(додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 – Науки про освіту, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.(додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30.11.2021 р. (додаток 3) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі історичних наук (032 – Історія та археологія).

Для опублікування статті у Випуску № 62, 2023 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням або за допомогою QRкоду та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу info@aphn-journal.in.ua не пізніше 2 травня 2023 року такі матеріали:

  • Статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
  • Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (реквізити надаються автору після успішного рецензування його статті)

Розмір публікаційного внеску становить 1100 грн. Якщо обсяг статті перевищує 15 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.
Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття
матеріалів до публікації (реквізити надаються редакцією).
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 червня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 липня 2023 р.
Приймаються статті українською, польською та англійською мовами.
Наукові статті необхідно підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко стаття; Іваненко квитанція).
Редакція збірнику здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

КОНТАКТИ:
Адреса редакції: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Україна, 82100.
Адреса для листування: а/с 16, 79000.
Телефон: +38 (066) 423 19 54
Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00 (крім святкових днів)
Електронна скринька: info@aphn-journal.in.ua
Сайт: www.aphn-journal.in.ua

Більш детальна інформація на сайтіта в інформаційному листі