uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» № 5 (23), 2023

Шановні колеги!
Подовжено набір наукових статей

до фахового збірника наукових праць
«СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» № 5 (23), 2023

«Сучасні дослідження з іноземної філології» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 035 «Філологія», 014 «Педагогіка» згідно з Наказом МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (додаток 3).
Збірник наукових праць включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЗБІРНИКА:

  • Мовознавство
  • Літературознавство
  • Методика викладання іноземних мов
  • Рецензії, презентації, огляди

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Прийом матеріалів триває до 28 травня 2023 року. Для опублікування статті у фаховому збірнику наукових праць № 5 (23), 2023  необхідно заповнити довідку про автора та надіслати на електронну адресу editor@philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua

  • Cтаттю, оформлену за вказаними вимогами. Редакція наукового збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Після рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.
  • Фото або скан квитанції про сплату вартості публікації.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, до друку не приймаються.

Більш детальна інформація міститься на сайті видання та у додатку до цього листа.

Ужгородський національний університет,
факультет іноземної філології
Адреса: вул. Університетська, 14, м. Ужгород, Україна
Електронна пошта: editor@philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua
Сторінка збірника: philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua
Телефон редакції: +38 (097) 542 74 59