uken

ПУБЛІКАЦІЯ У У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЖУРНАЛІ «ACTA PAEDAGOGIСA VOLYNIENSES» № 3 ЗА 2023 РІК

Шановні колеги!
Запрошуємо до публікації
у науковому фаховому педагогічному журналі

ACTA PAEDAGOGIСA VOLYNIENSES№ 3 за 2023 рік

ЗАСНОВНИК ВИДАННЯ:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ISSN:
2786-4693 (Print) , 2786-4707 (Online)
ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ (КАТЕГОРІЯ «Б»):
Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4)
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 016 – Спеціальна освіта
ПЕРІОДИЧНІСТЬ:
6 разів на рік
МОВИ ВИДАННЯ:
українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ:
Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Acta Paedagogica Volynienses» № 3 за 2023 рік необхідно до 31 липня 2023 року (включно):

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у віснику на платній основі і в порядку їх надходження та розгляду. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ:
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Вартість публікації становить 1100 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 грн.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 вересня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 жовтня 2023 р.
Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття,  Шевченко_І.І._квитанція.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:
Дошкільна освіта;
Початкова освіта;
Спеціальна освіта.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Більш детальна інформація на сайтіта в інформаційному листі