uken

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ «КОРПУС ТА ДИСКУРС»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО», УНІВЕРСИТЕТ ЛУЗОФОНА (ПОРТУГАЛІЯ), ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ «ТРАЯН ВУЯ» (ОРАДЯ, РУМУНІЯ),
КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ САЛЬТИ (АРГЕНТИНА)

Шановні науковці, викладачі та молоді дослідники!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

III Міжнародної науково-практичної онлайн конференції
«КОРПУС ТА ДИСКУРС»,

яка відбудеться 28-го листопада 2023 року

Мета конференції − представлення й обговорення широкого кола наукових і практичних досягнень у сфері використання корпусних технологій, комп’ютерної лінгвістики, соціо- і психолінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.
У програмі конференції передбачено пленарне засідання, презентації та панельні дискусії.

Основні напрямки роботи конференції: 

 1. Corpus investigation techniques.
 2. Сompiling specialised corpora.
 3. Computational linguistics and multi-modality.
 4. Psycholinguistics and sociolinguistics.
 5. Translation studies.
 6. Language teaching and learning. Участь безкоштовна.

Робоча мова конференції: англійська.
До початку роботи заходу планується розміщення збірника матеріалів конференції у відкритому доступі на сайті: http://corpora.kamts1.kpi.ua/cad
 Для участі в конференції до 11-го листопада 2023 року включно необхідно:

 • Заповнити електронну форму учасника конференції (співавтори подають одну спільну форму) за посиланням: https://rb.gy/enitct
 • Надіслати   тези  доповіді        на      електронну          адресу corporadiscourse.kpi@gmail.com, назвавши файл Прізвище_Thesis.doc.
 • Обсяг тез до 3-х сторінок у WORD;
 • Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,15, поля сторінок − 2 см., абзац − 1,25 см., відстань до і після абзацу − 0 (нуль);
 • 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, великими літерами); 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру); 3-й рядок: наукове звання, вчений ступінь, посада; 4-й рядок: місце роботи, місто (вирівнювання по центру, курсив);
 • після тез одразу по центру пишеться слово References та додається список використаних джерел без нумерації, в алфавітному порядку та відформатований відповідно до вимог стандарту APA;
 • україномовні назви публікацій потрібно транслітерувати, вказуючи переклад англійською мовою в квадратних дужках;
 • основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за винятком випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез;
 • матеріали, що не відповідають вимогам, порушують авторські  права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться.

Оргкомітет: Факультет лінгвістики, кафедра АМТС №1, кімн. 306, корпус 7, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги, 37, Київ, 03056.
Тел. та скринька для довідок: 204-81-99, fl.kamts.1@gmail.com

Більше інформація ТУТ