uken

ПУБЛІКАЦІЯ У У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЖУРНАЛІ «ACTA PAEDAGOGIСA VOLYNIENSES» № 1 ЗА 2024 РІК

Шановні колеги!
Запрошуємо до публікації
у науковому фаховому педагогічному журналі

ACTA PAEDAGOGIСA VOLYNIENSES1 за 2024 рік

ЗАСНОВНИК ВИДАННЯ:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ISSN:
2786-4693 (Print) , 2786-4707 (Online)
ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ (КАТЕГОРІЯ «Б»):
Наказ МОН України № 735 від 29 червня 2021 року (додаток 4)
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 016 – Спеціальна освіта
ПЕРІОДИЧНІСТЬ:
6 разів на рік
МОВИ ВИДАННЯ:
українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ:
Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Acta Paedagogica Volynienses» № 1 за 2024 рік необхідно до 29 лютого 2024 року (включно):

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації,розміщуються у віснику на платній основі і в порядку їхнадходження та розгляду. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснюєанонімне рецензування статей та перевірку нанаявність плагіату, після чого автори отримуютьреквізити для оплати публікаційного внеску.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімнерецензування статей та перевірку на наявністьплагіату.Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ:
Після отримання підтвердження від редколегії проприйняття статті до друку надаються реквізити длясплати публікаційного внеску.
Вартість публікації становить 1200 грн (за12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачуєтьсяокремо у розмірі 50 грн.
Підтвердження проведеної оплати (відскановануквитанцію або її фотографію) автор надсилає велектронному вигляді на e-mail pedagogy@journals.vnu.volyn.ua
За бажанням автор статті може замовити собідрукований примірник журналу. Вартість друкованогопримірника – 800 гривень, які необхідно сплатитидодатково до публікаційного внеску.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до29 квітня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлятьдрукований примірник, до 29 травня 2024 р.
Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття,  Шевченко_І.І._квитанція.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:
Дошкільна освіта;
Початкова освіта;
Спеціальна освіта.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі