uken
24 Березня, 2024

Day

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо вас до публікації в журналі “НАУКОВІ ЗАПИСКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА” №1 / 2024 Свідоцтво Державної реєстраційної служби України: КВ № 15881-4353Р від 26.10.2009 р. Періодичність: 2 рази на рік. ISSN 2415-3605 (online), 2311-6382 (print) Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України в категорії Б (затверджено...
Read More