uken

XVІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ “ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ”

Шановні студенти!
Запрошуємо вас взяти участь у

XVІ Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених
«ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

яка відбудеться 12 квітня 2024 року
у м. Києві за адресою: проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 601, платформа Zoom

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька.
Форми участі у конференції: дистанційна з публікацією тез.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:

  • Секція № 1.  Актуальні проблеми сучасної лінгвістики в семіотичному, когнітивно-дискурсивному, полікультурному, психолінгвістичному та інших аспектах.
  • Секція № 2. Проблеми перекладу в контексті професійної та міжкультурної комунікації.
  • Секція № 3. Інноваційні технології навчання іноземних мов.
  • Секція № 4. Місії вищої освіти в сучасному світі.

Для участі у конференції до 02 квітня 2024 року необхідно:

Участь у конференції та публікація тез БЕЗКОШТОВНА. Обсяг тез 1-2 сторінки. Вимоги до форматування тексту: шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см, абзац 1,25. Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Збірка матеріалів конференції буде доступна для завантаження на сайті кафедри ТППАМ https://ktppam.kpi.ua / та на сайті конференції https://conference.pasic.kpi.ua/2024

Увага! Автори та наукові керівники несуть відповідальність за якість публікацій! Усі матеріали перевіряються на плагіат.

Оргкомітет: м. Київ, 03056, проспект Берестейський, 37, корпус 7, кімн. 601,
Факультет лінгвістики, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Тел. (044) 406-81-01 – кафедра ТППАМ, е-mail: ktppam@ukr.net
+38 095 497 98 56 –  канд. філол. наук, ст. викл. Андрущенко Ірина Олександрівна,
+38 099 647 07 55 – канд. філол. наук, доц. Скобнікова Оксана Володимирівна,
+380 95 146 53 61 – канд. пед. наук, проф. Коломієць Світлана Семенівна

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ