uken

ПУБЛІКАЦІЯ В ЖУРНАЛІ «НАУКА І ОСВІТА) №2 2024.

Редакційна колегія

журналу
“НАУКА І ОСВІТА” №2

приймає статті до випуску № 2
до 31травня 2024 року

ПРО ЖУРНАЛ
Засновник журналу: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Рік заснування: 1997
Головний редактор: Чебикін Олексій Яковлевич, доктор психологічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч
науки і техніки України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 24078-13918 ПР
Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі Наказу МОН України від 17 березня
2020 року № 409 (Додаток № 1)
Спеціальності:
011 – Освітні, педагогічні науки;
012 – Дошкільна освіта;
013 – Початкова освіта;
014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями);
015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями);
016 – Спеціальна освіта;
53 – Психологія;
231 – Соціальна робота
Періодичність: 4 рази на рік
Мова публікацій: українська, англійська, французька, німецька
ISSN (print): 2311-8466
ISSN (online): 2414-4665
Міжнародні бази та каталоги, в яких індексується видання: Google Scholar, Index Copernicus, Vernadsky National Library of Ukraine, Research Bib, WorldCat, ERICH PLUS, OAJI (Open Academic Journal Index), PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Scilit, Open Ukrainian Citation Index, Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI).

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ:
Для опублікування статті у науковому журналі “Наука і освіта” № 2 за 2024 р. необхідно не пізніше 31 травня 2024 року:

  • Заповнити довідку про автора (посилання)
  • На електронну адресу scienceandeducation@journals.pdpu.od.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Вартість публікації становить 1200 гривень (за 16 сторінок). Кожна додаткова сторінка
сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу
та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання – до 30 квітня 2024 р.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його замовлять, до 31 серпня 2024 р.
Підтвердження оплати (фото або скан-копію квитанції) автор надсилає на ел. пошту
Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевчук_І.І._стаття, Шевчук_І.І._квитанція.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Рубрики журналу:
У науковому журналі “Наука і освіта” публікуються матеріали про наукові досягнення у галузі педагогічних, психологічних, медичних наук та охорони здоров’я, про досвід загальноосвітньої галузі та медичної галузі, організації наукової й освітньої роботи медичної галузі, організації наукової й освітньої роботи на наукових засадах. Рубрики журналу:

  • Психологія
  • Педагогіка
  • Медицина

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі