uken

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

ПУБЛІКАЦІЯ У ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ “PNAP. SCIENTIFIC JOURNAL OF POLONIA UNIVERSITY PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ” ТОМ 49 № 6, 2021

Шановні автори! Запрошуємо Вас до публікації у зарубіжному науковому журналі “PNAP. SCIENTIFIC JOURNAL OF POLONIA UNIVERSITY PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ” ТОМ 49 № 6, 2021 Термін прийняття матеріалів – до […]

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE»

Научно-издательский центр «Sci–conf.com.ua» Perfect Publishing III Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 4–6 листопада 2021 року Vancouver, Canada ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Форма проведення конференції: заочна інтернет-конференція. Робочі мови: […]

ПУБЛІКАЦІЯ В КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ «ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

Шановні колеги! Запрошуємо до участі в авторському колективі монографії «ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» До публікації приймаються матеріали, що оформлені на аркушах формату А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал […]

ПУБЛІКАЦІЯ ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ KELM (KNOWLEDGE, EDUCATION, LAW, MANAGEMENT) № 6(42), 2021

Рік заснування: 2013 рік. Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін. Періодичність: 8 разів на рік. Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС. […]

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА»

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (категорія «Б») засновано у 2012 р. Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені […]