uken

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

ПУБЛІКАЦІЯ В КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ «ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

Шановні колеги! Запрошуємо до участі в авторському колективі монографії «ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» До публікації приймаються матеріали, що оформлені на аркушах формату А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал […]

ПУБЛІКАЦІЯ ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ KELM (KNOWLEDGE, EDUCATION, LAW, MANAGEMENT) № 6(42), 2021

Рік заснування: 2013 рік. Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін. Періодичність: 8 разів на рік. Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС. […]

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА»

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (категорія «Б») засновано у 2012 р. Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені […]

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ «ПЕДАГОГІКА XXI СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії «ПЕДАГОГІКА XXI СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ» До участі у написанні колективної монографії запрошуються […]

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ».

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до співпраці в рамках опублікування наукових статей у збірнику наукових праць «ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ». Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої […]