uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА» ВИПУСК № 44 / 2021

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (категорія «Б») засновано у 2012 р. Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі педагогічних наук (011 – Науки про освіту, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).

Тематичні розділи збірника наукових праць

  1. Історія
  2. Мистецтвознавство
  3. Мовознавство. Літературознавство
  4. Педагогіка

Порядок подання матеріалів

Для опублікування статті у Випуску № 44/2021 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу info@aphn-journal.in.ua не пізніше 26 листопада 2021 року такі матеріали:

  1. Статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
  2. Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку (реквізити надаються редакцією).

Приймаються статті українською, польською та англійською мовами.

Редакція видання здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Розсилка друкованих примірників збірника планується 28 січня 2022 року.

Вимоги до авторських рукописів

  • До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.
  • В статті допускається не більше трьох авторів!
  • Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.
  • Обсяг статті – 10–18 сторінок (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1 см).

З більш детальною інформацією про вимоги до оформлення наукової статті Ви можете ознайомитись на сайті та в інформаційному листі.

Контактна інформація

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Україна, 82100

Електронна скринька: info@aphn-journal.in.ua

Електронна сторінка: www.aphn-journal.in.ua

Телефон: +38 (066) 423 19 54