uken

ПУБЛІКАЦІЯ ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ KELM (KNOWLEDGE, EDUCATION, LAW, MANAGEMENT) № 7(43), 2021

Рік заснування: 2013 рік.

Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін.

Періодичність: 8 разів на рік.

Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС.

Наукометричні бази: Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library.

На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему в галузі освіти та педагогіки, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше.

Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «KELM», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» №1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. №167 (для присудження ступеня доктора філософії).

Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті за посиланням.

Для публікації статті в журналі «KELM» 7(43), 2021 необхідно до 26 листопада 2021 р. (включно) надіслати на електронну пошту редакції kelm@cuesc.org.ua  такі матеріали:

  1. статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
  2. заповнити заявку про автора за посиланням;
  3. квитанцію про сплату*.

*Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті. Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.

Розсилка друкованих примірників журналу відбудеться 4 лютого 2022 р.

Для отримання більш детальної інформації, завітайте на сайт видання або завантажте інформаційний лист.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Тел.: +38 (068) 473 02 28

E-mail: kelm@cuesc.org.ua

Сайт: www.cuesc.org.ua/zhurnali/kelm

Офіційний сайт журналу: www.kelmczasopisma.com