uk

VIIІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Significant Achievements in Science and Technology” / Визначні досягнення у науці та техніці

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Шановні студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VIIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

Визначні досягнення у науці та техніці

яка відбудеться 16 ЛИСТОПАДА 2022 р.

форма участі: заочна (дистанційна)
посилання  буде надіслано за три дні до початку конференції 
Робоча мова конференції: англійська
Конференцію присвячено розгляду широкого кола питань науки і техніки.
До участі у конференції запрошуються студенти І – ІІ курсів немовних факультетів.

Основні напрями роботи конференції:

 • Scientific and technological aspects of globalization
 • Technological breakthroughs: the past, present and future
 • Smart technologies in science and art
 • Prospects of artificial intelligence
 • Robotic integration in our lives
 • The changing world of power generation and consumption
 • Tackling the issue of waste crisis
 • Energy saving technologies
 • Global warming
 • Renewables
 • Ecological problems of water resources in Ukraine
 • Humanities as a component of professional training

Для участі у конференції необхідно до 4 листопада 2022 р.:

 1. пройти реєстрацію за посиланням  https://goo.gl/forms/bSyvbKojHfsH93fH3 
 2. надіслати електронною поштою на адресу stud.autumnconf@gmail.com ТЕЗИ ДОПОВІДІ англійською мовою (зразок оформлення додається, назва файлу (англ. мовою) – Прізвище_tezy.doc) та ЗАЯВКУ (додається, назва файлу (англ. мовою) — Прізвище_zayavka.doc). Співавтори заповнюють 1 бланк заявки.

Публікація тез доповідей студентів в електронному вигляді – безкоштовна.

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

 • Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010).
 • Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14; інтервал 1,5; поля сторінок – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.
 • Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).
 • 1-й рядок: подається назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт жирний);
 • 2-й рядок: ініціали та прізвище автора(ів) (вирівнювання по центру сторінки, шрифт жирний курсив).
 • 3-й рядок: назва факультету та університету  (вирівнювання по центру, курсив).
 • Через рядок відступу друкуються тези доповіді (обсяг – 1-3 сторінки, вирівнювання по ширині).
 • Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартом APA (http://www.apastyle.org/). Он-лайн конвертер за стандартом АРА: http://reffor.us/ або http://www.citationmachine.net/
 • Посилання на використані джерела у тексті необхідно оформлювати у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка на яку посилаєтесь. Наприклад: Students often had difficulty using APA style (Jones, 1998, p. 199). Або Jones (1998) stated, “Students often had difficulty using APA style” (p. 199).

Увага!
Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Тези не рецензуються, рукописи не повертаються.

Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези)
Обсяг цитувань не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.
Публікація тез доповідей планується до початку роботи конференції.

Інформаційний лист ТУТ
Зразок тез ТУТ
Заявка для участі ТУТ

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Факультет лінгвістики, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 03056, пр. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 306, тел. (044) 204-81-99
Контактна особа: Олена СЕМІЛЕТ
Телефони для довідок: (044) 204-81-99

З МАТЕРІАЛАМИ VIIІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ВИЗНАЧНІ ДОСЯГНЕННЯ У НАУЦІ ТА ТЕХНІЦІ” (SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY” МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ ТУТ