uken

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ПОЕТИКИ (УАКЛІП)

Дорогі колеги!
Запрошуємо вас долучитися до

УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ПОЕТИКИ (УАКЛІП).

УАКЛіП об’єднує фахівців − викладачів вищої школи та науковців за спільними інтересами, які сприяють розвитку всеукраїнської дослідницької мережі з проблематики когнітології шляхом розбудови міждисциплінарних наукових зв’язків, координують фундаментальні і прикладні дослідження в галузі когнітивних студій мови та літератури з огляду на новітні досягнення вітчизняної і світової когнітології.

Метою діяльності Асоціації є здійснення наукових досліджень у галузях когнітивної лінгвістики і поетики та суміжних сферах когнітивної науки, проведення відповідної науково-організаційної роботи для отримання фундаментальних і прикладних результатів у зазначених галузях і розповсюдження цих результатів у вітчизняному науковому й освітянському середовищі, сприяння створенню умов для поширення в університетах і наукових установах України сучасних міждисциплінарних студій згідно з пріоритетними напрямами розвитку гуманітарних наук.

Детальніше про членство та що як вступити до Української Асоціації когнітивної лінгвістики і поетики, дивись на САЙТІ