uken

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
СІЛЕЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У КАТОВІЦАХ (Республіка Польща)
ЄЗУЇТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІГНАЦІЯ В КРАКОВІ (Республіка Польща)
ОСТРАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Чеська Республіка)
ШКОЛА ОСВІТИ ЛАРНАКА КОЛЕДЖУ (Республіка Кіпр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо вас 16 листопада 2022 року взяти участь у

ІV Міжнародній науковій онлайн-конференції
«ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Напрями роботи конференції:

  • Міждисциплінарний статус сучасної педагогіки.
  • Феномен інноваційності вищої освіти.
  • Диверсифікація освіти в контексті викликів сьогодення.
  • Трансформація змісту вищої освіти на інноваційних засадах.
  • Інноваційні моделі вищої освіти: вітчизняний і міжнародний досвід.
  • Інноваційні технології вищої освіти та їх інструментарій.
  • Упровадження інноваційних освітніх програм: досвід та перспективи.

Формат проведення конференції: дистанційно (про платформу проведення буде повідомлено додатково).
Порядок роботи конференції:
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.00
Пленарне засідання конференції.
Перерва.
Дискусійні платформи за напрямами роботи конференції.
Підбиття підсумків конференції.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Для участі у конференції просимо до 01 листопада 2022 року:

  • Заповнити реєстраційну форму учасника конференції.
  • На електронну адресу оргкомітету kоppn.fpo@kubg.edu.ua надіслати відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску.

Оргвнесок – 150 грн, сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, у т.ч. підготовку програми конференції та сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р
№UA038201720314211007201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції 16 листопада».
Учасники конференції можуть опублікувати статті у збірнику наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка.», включеного до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (PhD) зі спеціальностей: 011 – «Освітні, педагогічні науки», 012 –
«Дошкільна освіта», 013 – «Початкова освіта», 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (затверджено наказом МОН України від 02.07.2020 №886); 053 – «Психологічні науки» (затверджено наказом МОН України від 26.11.2020р. №1471).
Термін подачі статей: https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal на електронну адресу оргкомітету kоppn.fpo@kubg.edu.ua
Вимоги до оформлення статей.
Вартість публікації статті – 65 грн. за одну сторінку А-4.
Квитанція про оплату вартості публікації надсилається після отримання позитивного рішення редколегії про включення статті до збірника. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.
Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам. Видання збірника №38 (2/2022) зі статтями учасників конференції буде надруковано
в грудні 2022 року.
КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (тел. + 380 (50) 193 46 07).
Леонтьєва Інна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітології та
психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (тел. + 380 (67) 919-66-90).
Козир Маргарита Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (тел. + 380 (66) 721-55-43).

Інформаційний лист