uken

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ «КОРПУС ТА ДИСКУРС»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»,
УНІВЕРСИТЕТ ЛУЗОФОНА (ПОРТУГАЛІЯ)

Шановні науковці, викладачі та молоді дослідники!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

II Міжнародної науково-практичної онлайн конференції
«КОРПУС ТА ДИСКУРС»,

яка відбудеться 29-го листопада 2022 року

Мета конференції − представлення й обговорення широкого кола наукових і практичних досягнень у сфері використання корпусних технологій, комп’ютерної лінгвістики, соціо- і психолінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.
У програмі конференції передбачено пленарне засідання, презентації та панельні дискусії.
Основні напрямки роботи конференції:

 1. Corpus investigation techniques.
 2. Сompiling specialised corpora.
 3. Computational linguistics and multi-modality.
 4. Psycholinguistics and sociolinguistics.
 5. Translation studies.
 6. Language teaching and learning.

Участь безкоштовна.
Робоча мова конференції: англійська.
До початку роботи заходу планується розміщення збірника матеріалів конференції у відкритому доступі на сайті: http://corpora.kamts1.kpi.ua/cad
Для участі в конференції до 26 жовтня 2022 року включно необхідно:

 1. Заповнити електронну форму учасника конференції (співавтори подають одну спільну форму) за  посиланням: https://rb.gy/enitct
 2. Надіслати тези доповіді на електронну адресу corporadiscourse.kpi@gmail.com, назвавши файл Прізвище_Thesis.doc.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • Обсяг тез до 3-х сторінок у WORD 2003-2010;
 • Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,15, поля сторінок − 2 см., абзац − 1,25 см., відстань до і після абзацу − 0 (нуль);
 • 1-й рядок:  назва доповіді (вирівнювання по центру, великими літерами); 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру); 3-й рядок: наукове звання, вчений ступінь, посада; 4-й рядок: місце роботи, місто (вирівнювання по центру, курсив);
 • після тез одразу по центру пишеться слово References та додається список використаних джерел без нумерації, в алфавітному порядку та відформатований відповідно до вимог стандарту APA;
 • україномовні назви публікацій потрібно транслітерувати, вказуючи переклад англійською мовою в квадратних дужках;
 • основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за винятком випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез;
 • матеріали, що не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться.

Оргкомітет: Факультет лінгвістики, кафедра АМТС №1, кімн. 306, корпус 7, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги, 37, Київ, 03056.
Тел. та скринька для довідок: 204-81-99, fl.kamts.1@gmail.com

Завантажити інформаційний лист