uken

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ТА НАУЦІ»

Міжнародна наукова конференція
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ТА НАУЦІ»

28 листопада 2022 року
м. Фергана, Республіка Узбекестан

ISMA University of Applied Sciences in Uzbekistan, ISMA University of Applied Sciences, Вища Школа Внутрішньої Безпеки в Лодзі, Полонійна академія в Ченстохові, Інститут кримінального права і прикладної кримінології, НАН України, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», Міжнародний гуманітарний університет, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Видавничий дім «Гельветика», Центр українсько-європейського наукового співробітництва запрошують узяти участь у міжнародній науковій конференції «Інформаційні технології та менеджмент у вищій освіті та науці», яка відбудеться 28 листопада 2022 року.
До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які зацікавлені питаннями інформаційних технологій та менеджменту у вищій освіті та науці.
Форма участі: очна (для учасників із Республіки Узбекистан) та заочна.
Мова тез доповідей: узбецька, латиська, англійська, українська.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 22 листопада 2022 року (включно):

  1. заповнити заявку;
  2. надіслати на електронну адресу conf_Uzbekistan@cuesc.org.ua тези доповіді. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези. Тема листа: на конференцію з інформаційних технологій.

Вартість участі у міжнародній науковій конференції є безоплатною.
Усі учасники будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. У сертифікаті буде зазначено обсяг підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).
Кожній тезі, включеній до збірника конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.
Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до пункту 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.
Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за посиланням.
Детальна інформація про конференцію міститься на сайті та в інформаційному листі.
Контакти:
Контактна особа: Демченко Крістіна Григорівна – координатор конференції.
Телефон: + 38 068 487 24 43 
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
E-mail: conf_Uzbekistan@cuesc.org.ua