uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЧАСОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА. СЕРІЯ 5 ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИПУСК № 90, 2022

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
СЕРІЯ 5. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

запрошує до публікації науковців, аспірантів, студентів ВНЗ та науково-дослідних
установ, а також практичних працівників, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері педагогічних наук.

Приймаються статті до Випуску № 90, 2022
Прийом матеріалів здійснюється до 30листопада 2022 р.
Розміщення електронної версії на сайті після 28 лютого 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 березня 2023 р.
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ
Для опублікування статті у 90, 2022 необхідно до 30 листопада включно:

 • заповнити довідку про автора за посиланням;
 • надіслати на електронну пошту редакціїeditor@chasopys.ps.npu.kiev.ua статтю, оформлену згідно вказаних вимог;

Автори, які опублікують свою статтю в № 90 на загальних умовах з сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі впродовж поточного року і до кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок в одному з наступних номерів видання.
Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!
Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті (single-blindreview – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Після проходження рецензування автор отримає на електронну скриньку лист із результатами рецензування (Статтю прийнято до публікації або Статтю необхідно доопрацювати).
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Після офіційного підтвердження та надання реквізитів від редакції журналу автором здійснюється оплата.

 • надіслати квитанцію про сплату вартості публікації.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому часописі НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи складає 1100 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 50 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Література, анотації та інформація про автора також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації.
УВАГА! Максимальна кількість авторів однієї статті – 5 осіб!
Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.
Мінімальний обсяг статті – 12 повних сторінок.
Максимальний обсяг статті – 18 повних сторінок.
Мова подання статті: українська, англійська.
Структура статті:

 • УДК
 • Прізвище, ім’я, по батькові.
 • Назва статті (українською та англійською мовами).
 • Анотація (1800 друкованих знаків) та ключові слова (8-10 слів) – українською та англійською мовами.
 • Текст статті.
 • Використана література, оформлена згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • References. При транслітерації дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55.
 • Відомості про автора (-ів) українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання (за наявності); посада, організація, в якій працює автор, електронна адреса.

Інформаційний лист

Сайт видання

КОНТАКТИ
Редакція Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9
Телефон: +38 (099) 551 89 43
Час роботи: Пн-Пт 08.00-17.00 (крім святкових днів)
E-mail:editor@chasopys.ps.npu.kiev.ua

Сайт:www.chasopys.ps.npu.kiev.ua