uken

ПУБЛІКАЦІЯ ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ KELM (KNOWLEDGE, EDUCATION, LAW, MANAGEMENT) № 6(50), 2022

Рік заснування: 2013 рік.
Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін.
Періодичність: 8 разів на рік.
Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС.
Наукометричні бази: Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library.
На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися
раніше та відповідають наступним галузям знань: освіта/педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право.
Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «KELM(Knowledge, Education, Law, Management)», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та
розвитку
та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для
здобуття
наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р.
№ 167 (для
присудження ступеня доктора філософії).
Для публікації статті в журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 6(50), 2022 необхідно до 30 листпопада 2022 року (включно) надіслати на електронну пошту редакції kelm@cuesc.org.ua наступні матеріали:

  • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
  • заповнити заявку про автора за цим посиланням;
  • квитанцію про сплату*. *Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті.

Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 січня 2023 р. за цим посиланням.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 28 лютого 2022 р.

Для отримання більш детальної інформації, завітайте на сайт видання або завантажте інформаційний лист.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Тел.: +38 (068) 473 02 28
E-mail: kelm@cuesc.org.ua
Сайт: www.cuesc.org.ua/zhurnali/kelm
Офіційний сайт журналу: www.kelmczasopisma.com